ive never seen that before

 • I've never seen that before
 • Tôi chưa bao giờ thấy cái đó trước đây
 • Never say never
 • Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
 • Anh thật tốt bụng đã mời chúng tôi.
 • I hope you enjoy the party.
 • Chúng trông thật hấp dẫn.
 • This is the most beautiful desserts I’ve ever seen in my life.
 • Have you done this before?
 • Bạn đã làm việc này trước đây chưa?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • Do not eat for half an hour before or after taking this medince
 • Đừng ăn gì trong khoảng 30 phút trước và sau khi uống thuốc nhé
 • Take it before going to bed
 • Phải uống trước khi đi ngủ nhé
 • Take before eating
 • Uống trước khi đi ăn nhé
 • Have you seen this movie?
 • Bạn đã xem phim này chưa?
 • I've already seen it
 • Tôi đã xem nó
 • I've seen it
 • Tôi đã thấy nó
 • It’s the most interesting film I’ve ever seen
 • Đó là bộ phim hay nhất mà tôi đã từng xem
 • Have you seen Titanic?
 • Anh đã xem phim Titanic chưa?
 • Hi, Tim. How are you? I haven’t seen you for a long time.
 • Chào Tim, anh khỏe không? Lâu quá không gặp.
 • He never gives me anything
 • Anh ta không bao giờ cho tôi cái gì
 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ
 • I've never done that
 • Tôi chưa bao giờ làm việc đó
 • Never mind
 • Đừng bận tâm
 • Now or never
 • Bây giờ hoặc không bao giờ

Những từ liên quan với IVE NEVER SEEN THAT BEFORE