Lessor | Nghĩa của từ lessor trong tiếng Anh

/ˈlɛˌsoɚ/

  • Danh Từ
  • chủ cho thuê theo hợp đồng (nhà, đất)

Những từ liên quan với LESSOR

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày