Nghĩa của cụm từ lets practice english trong tiếng Anh

 • I need to practice my English
 • Tôi cần thực hành tiếng Anh
 • Let's practice English
 • Chúng ta hãy thực hành tiếng Anh
 • Do you speak English?
 • Bạn có nói tiếng Anh không?
 • Do you study English?
 • Bạn có học tiếng Anh không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • How do you say it in English?
 • Bạn nói điều đó bằng tiếng Anh như thế nào?
 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I speak a little English
 • Tôi nói một chút tiếng Anh
 • Is there an English speaking guide?
 • Có hướng dẫn viên nói tiếng Anh không?
 • Please speak English
 • Làm ơn nói tiếng Anh
 • Those men are speaking English
 • Những người đó đang nói tiếng Anh
 • Where did you learn English?
 • Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
 • Where is there a doctor who speaks English?
 • Ở đâu có một bác sĩ nói tiếng Anh?
 • You speak English very well
 • Bạn nói tiếng Anh rất giỏi
 • I need to improve my English.
 • Tôi cần cải thiện Tiếng Anh của mình.
 • I'm majoring in English.
 • Mình chuyênTiếng Anh.
 • I know something about English.
 • Tôi biết một ít Tiếng Anh.
 • Do you want to become an English teacher?
 • Bạn có muốn trở thành một giáo viên Tiếng Anh không?
 • Do you have an English - Vietnamese dictionary?
 • Ông có bán từ điển Anh – Việt không?

Những từ liên quan với LETS PRACTICE ENGLISH

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày