Litany | Nghĩa của từ litany trong tiếng Anh

/ˈlɪtni/

  • Danh Từ
  • kinh cầu nguyện

Những từ liên quan với LITANY

repetition, list, prayer, recitation, invocation
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày