Loggerheads | Nghĩa của từ loggerheads trong tiếng Anh

/ˈlɑːgɚˌhɛdz/

 • Danh Từ
 • người ngu xuẩn, người ngu đần
 • (động vật học) rùa caretta
 • dụng cụ làm chảy nhựa đường
 • to be at loggerhead with
  1. cãi nhau với, bất hoà với
 • to set at loggerhead
  1. (xem) set
 • to come (fall, go) to loggerhead
  1. cãi nhau, bất hoà

Những từ liên quan với LOGGERHEADS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày