Nghĩa của cụm từ male or female trong tiếng Anh

  • Male or female?
  • Nam hay nữ?

Những từ liên quan với MALE OR FEMALE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày