Nghĩa của cụm từ my birthday is august 27th trong tiếng Anh

  • My birthday is August 27th
  • Sinh nhật của tôi là 27 tháng 8
  • It's August 25th
  • Hôm nay là 25 tháng 8
  • Happy Birthday
  • Chúc mừng sinh nhật
  • When is your birthday?
  • Sinh nhật bạn khi nào?

Những từ liên quan với MY BIRTHDAY IS AUGUST 27TH

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày