my cell phone doesnt have good reception

 • My cell phone doesn't have good reception
 • Điện thoại di động của tôi không nhận tín hiệu tốt
 • My cell phone doesn't work
 • Điện thoại di động của tôi bị hỏng
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • I'd like to buy a phone card please
 • Tôi muốn mua một tấm thẻ điện thoại
 • I'd like to make a phone call
 • Tôi muốn gọi điện thoại
 • What's the phone number?
 • Số điện thoại là gì?
 • Have a good trip
 • Chúc một chuyến đi tốt đẹp
 • Did you have a good journer?
 • Chuyến đi của anh tốt đẹp chứ?
 • Business is good.
 • Việc làm ăn tốt
 • Can you recommend a good restaurant?
 • Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?
 • Good afternoon
 • Chào (buổi chiều)
 • Good evening sir
 • Chào ông (buổi tối)
 • Good idea
 • Ý kiến hay
 • Good Luck
 • Chúc may mắn
 • Good morning
 • Chào (buổi sáng)
 • He's a very good student
 • Anh ta là một học viên tốt
 • I feel good
 • Tôi cảm thấy khỏe
 • I think it tastes good
 • Tôi nghĩ nó ngon
 • I think it's very good
 • Tôi nghĩ nó rất tốt
 • I think those shoes are very good looking
 • Tôi nghĩ những chiếc giày đó rất đẹp

Những từ liên quan với MY CELL PHONE DOESNT HAVE GOOD RECEPTION

cell