my father has been there

 • My father has been there
 • Bố tôi đã ở đó
 • There has been a car accident
 • Đã có một tai nạn xe hơi
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • My watch has been stolen
 • Đồng hồ tôi đã bị đánh cắp
 • Is your father home?
 • Bố của bạn có ở nhà không?
 • My father is a lawyer
 • Bố tôi là luật sư
 • What does your father do for work?
 • Bố bạn làm nghề gì?
 • You take after your father
 • Chị ấy rất giống bố chị ấy
 • I haven't been there
 • Tôi đã không ở đó
 • I've been there
 • Tôi đã ở đó
 • He has a nice car
 • Anh ta có một chiếc xe đẹp
 • Our store has a special department to handle customer complaints.
 • Cửa hàng chúng tôi có một bộ phận chuyên giải quyết những khiếu nại của khách hàng.
 • The pamphlet has the information about our after – sale service.
 • Cuốn sách nhỏ này có đầy đủ thông tin về dịch vụ hậu mãi của chúng tôi.
 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • Have you been to Boston?
 • Bạn từng tới Boston chưa?
 • Have you been waiting long?
 • Bạn đợi đã lâu chưa?
 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?

Những từ liên quan với MY FATHER HAS BEEN THERE