my house is close to the bank

 • My house is close to the bank
 • Nhà tôi gần ngân hàng
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Is it close?
 • Nó gần không?
 • Is your house like this one?
 • Nhà của bạn có giống căn nhà này không?
 • This house is very big
 • Căn nhà này rất lớn
 • Your house is very nice
 • Nhà của bạn rất đẹp
 • I’d like to close out my account
 • Tôi muốn đóng tài khoản
 • I grew up in a very close, loving family
 • Tôi lớn lên trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc.
 • Behind the bank.
 • Sau ngân hàng
 • Is the bank far?
 • Ngân hàng có xa không?
 • Near the bank
 • Gần ngân hàng
 • When does the bank open?
 • Khi nào ngân hàng mở cửa?

Những từ liên quan với MY HOUSE IS CLOSE TO THE BANK

is, the