Myth | Nghĩa của từ myth trong tiếng Anh

/ˈmɪθ/

  • Danh Từ
  • thần thoại
  • chuyện hoang đường, vật hoang đường; chuyện tưởng tượng, vật tưởng tượng

Những từ liên quan với MYTH

fancy, lore, fantasy, parable, legend, illusion, fiction, delusion, saga, invention, fable, creation, imagination
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày