Odious | Nghĩa của từ odious trong tiếng Anh

/ˈoʊdijəs/

  • Tính từ
  • ghê tởm
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày