one ticket to new york please

 • One ticket to New York please
 • Xin cho một vé đi New York
 • What’s the postage on this parcel to New York, please?
 • Cho hỏi gửi bưu điện tới New York mất bao nhiêu cước phí?
 • Does this road go to New York?
 • Con đường này có tới New York không?
 • He works at a computer company in New York
 • Anh ta làm việc tại một công ty máy tính ở New York
 • How many people are there in New York?
 • Ở New York có bao nhiêu người?
 • Is this the bus to New York?
 • Đây có phải là chuyến xe buýt đi New York không?
 • A one way ticket.
 • Vé một chiều
 • The big one or the small one?
 • Cái lớn hay cái nhỏ?
 • A round trip ticket.
 • Vé khứ hồi
 • Where can I buy a ticket?
 • Tôi có thể mua vé ở đâu?
 • I‘d like to book a ticket to Vietnam for tomorrow
 • Tôi muốn đặt 1 vé tới Việt Nam vào ngày mai.
 • I’d like a ticket for economy class
 • Tôi muốn mua 1 vé hạng phổ thông
 • Can I book a return ticket in advance
 • Tôi có thể đặt trước 1 vé khứ hồi được không?
 • I will pick up my ticket at the airport
 • Tôi sẽ lấy vé của tôi tại sân bay.
 • I’m here to sightsee, my return ticket is inside
 • Tôi đến đây để tham qua, vé khứ hồi của tôi ở bên trong.
 • He needs some new clothes
 • Anh ta cần một ít quần áo mới
 • I just received your report on the new project. I’m sorry, but it’s not what I want.
 • Tôi vừa nhận được báo cáo của cô về đề án mới. Rất tiếc nhưng đó không phải là những gì tôi muốn.
 • I think we need to buy a new copier.
 • Tôi nghĩ chúng ta cần mua một máy photo mới.
 • I’d like to introduce you to the new members of the project group.
 • Tôi muốn giới thiệu anh với những thành viên mới trong nhóm đề án.
 • Hi there, my name is Terry. You’re new around here, huh?
 • Xin chào, tên tôi là Terry. Anh là người mới ở đây phải không?

Những từ liên quan với ONE TICKET TO NEW YORK PLEASE

new