one way or round trip

 • One way or round trip?
 • Một chiều hay khứ hồi?
 • A round trip ticket.
 • Vé khứ hồi
 • A one way ticket.
 • Vé một chiều
 • One way or another
 • Không bằng cách này thì bằng cách khác
 • The big one or the small one?
 • Cái lớn hay cái nhỏ?
 • Have a good trip
 • Chúc một chuyến đi tốt đẹp
 • How was the trip?
 • Chuyến đi thế nào?
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • Is this your first trip?
 • Đây là chuyến đi đầu tiên của anh à?
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.
 • That way
 • Lối đó
 • No way out/dead end
 • không lối thoát, cùng đường
 • No way
 • Còn lâu
 • Way to go
 • Khá lắm, được lắm
 • There's no way to know.
 • Làm sao mà biết được.
 • No way! (Stop joking!)
 • Thôi đi (đừng đùa nữa).
 • Excuse me, can you tell me the way to the station?
 • Xin lỗi, bạn có thể nói cho tôi biết đường tới ga được không?
 • Excuse me, is this the right way to the station?
 • Xin lỗi, đây có phải đường tới ga không?
 • Is there a short way?
 • Đây có phải là đường tắt không?

Những từ liên quan với ONE WAY OR ROUND TRIP