pan

/ˈpæn/

 • Danh Từ
 • (thần thoại,thần học) thần đồng quê
 • ông Tạo
 • đạo nhiều thần
 • lá trầu không (để ăn trầu)
 • miếng trầu
 • xoong, chảo
 • đĩa cân
 • cái giần (để đãi vàng)
 • (kỹ thuật) nồi, bể (luyện kim...)
 • (địa lý,địa chất) đất trũng lòng chảo
 • (địa lý,địa chất) tầng đất cái ((cũng) hard pan)
 • ổ nạp thuốc súng (ở một số súng cổ)
 • sọ ((cũng) brain pan)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đầu; mặt
 • Động từ
 • (+ off, out) đãi (vàng ở trong cát, bằng cái giần)
 • (thông tục) chỉ trích gay gắt, phê bình nghiêm khắc
 • đâi được vàng, có vàng (cát...)
 • (nghĩa bóng) kết quả
  1. how did it pan out?: việc ấy kết quả thế nào?
  2. it panned out well: cái đó kết quả khá

Những từ liên quan với PAN

sheet, kettle, pot, skillet, separate, scan, casserole, roast, roaster, saucepan, move, pail, sift, bucket