pool

/ˈpuːl/

 • Danh Từ
 • vũng
 • ao; bể bơi (bơi)
 • vực (chỗ nước sâu và lặng ở con sông)
 • Động từ
 • đào (lỗ) để đóng nêm phá đá
 • đào xới chân (vĩa than...)
 • Danh Từ
 • tiền góp; hộp đựng tiền góp (đánh bài)
 • trò đánh cá góp tiền; tiền góp đánh cá
  1. football pool: trò đánh cá bóng đá (ai đoán trúng thì được giải trích ở tiền góp)
 • vốn chung, vốn góp
 • Pun (tổ hợp các nhà kinh doanh hoặc sản xuất để loại trừ sự cạnh tranh lẫn nhau); khối thị trường chung
 • trò chơi pun (một lối chơi bi-a)
 • Động từ
 • góp thành vốn chung
 • chia phần, chung phần (tiền thu được...)

Những từ liên quan với POOL

pot, basin, bath, splash, millpond, lagoon, group, jackpot, pond, lake, mere, kitty