Real | Nghĩa của từ real trong tiếng Anh

/ˈriːjəl/

  • Tính từ
  • thực, thực tế, có thực
  • thật (không phải giả, không phải nhân tạo)
  • chân chính, đúng, xứng đáng với tên gọi
  • bất động
  • Danh Từ
  • thực tế
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày