repeater

/rɪˈpiːtɚ/

  • Danh Từ
  • người nhắc lại (điều gì)
  • đồng hồ điểm chuông định kỳ
  • súng (tiểu liên, súng lục) bắn nhiều phát liền (mà không phải nạp đạn)
  • người phạm lại (tội gì)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) học trò phải ở lại lớp
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người bỏ phiếu gian lận nhiều lần (trong cuộc bầu cử)
  • (toán học) phân số tuần hoàn