rose

 • Danh Từ
 • hoa hồng; cây hoa hồng
  1. a climbing rose: cây hồng leo
  2. wild rose: cây tầm xuân
 • cô gái đẹp nhất, hoa khôi
  1. the rose of the town: cô gái đẹp nhất tỉnh, hoa khôi của tỉnh
 • bông hồng năm cánh (quốc huy của nước Anh)
 • màu hồng; (số nhiều) nước da hồng hào
  1. to have roses in one's cheeks: má đỏ hồng hào
 • nơ hoa hồng (đính ở mũ, ở giầy...)
 • hương sen (bình tưới)
 • (như) rose-diamond
 • (như) rose_window
 • chân sừng (phần lồi lên ở gốc sừng nai, hươu...)
 • (y học) (the rose) bệnh viêm quầng
  1. a bed of roses x bed to be born under the rose: đẻ hoang
  2. blue rose: "bông hồng xanh" (cái không thể nào có được)
 • to gather roses (life's rose)
  1. tìm thú hưởng lạc
 • life is not all roses
  1. đời không phải hoa hồng cả, đời sống không phải lúc nào cũng sung sướng an nhàn
 • a path strewn with roses
  1. cuộc sống đầy lạc thú
 • there is no rose without a thorn
  1. (tục ngữ) không có hoa hồng nào mà không có gai, không có điều gì sướng mà không có cái khổ kèm theo
 • under the rose
  1. bí mật âm thầm, kín đáo, lén lút
 • Tính từ
 • hồng, màu hồng
 • Động từ
 • nhuộm hồng, nhuốm hồng
  1. the morning sun rosed the eastern horizon: mặt trời buổi sáng nhuộm hồng chân trời đằng đông

Những từ liên quan với ROSE

rosette