Seal | Nghĩa của từ seal trong tiếng Anh

/ˈsiːl/

 • Danh Từ
 • (động vật học) chó biển
 • (như) sealskin
 • Động từ
 • săn chó biển
 • Danh Từ
 • dấu niêm phong
  1. leaden seal: dấu chì (niêm phong thùng rượu...)
 • con dấu, cái ấn, cái triện
  1. the seals: ấn dấu (trao cho chủ tịch thượng nghị viện, bộ trưởng Anh)
  2. to return the seals: treo ấn từ quan
 • điềm báo trước, dấu hiệu
  1. seal of dealth in one's face: điềm sắp chết hiện ra trên mặt
 • cái để xác định, cái để bảo đảm
  1. seal of love: cái hôn; sự đẻ con (xác định, bảo đảm tình yêu)
 • xi, chì (để gắn, đóng dấu); cái bịt
  1. vacuum seal: xì chân không
  2. labyrinh seal: cái bịt kiểu đường rối
 • to set one's seal to
  1. đóng dấu xi vào (phong bì, hộp...)
 • cho phép; xác định
 • under the seal of secrecy
  1. với điều kiện phải giữ bí mật
 • Động từ
 • áp triện, đóng dấu, chứng thực
 • đóng kín, bịt kín, gắn xi
  1. sealed up windows: cửa sổ bịt kín
  2. to seal up tin: hàn kín hộp đồ hộp
  3. my lips are seal ed: tôi bị bịt miệng, tôi không được nói
  4. a sealed book: điều không biết, điều không thể biết được
 • đánh dấu, dành riêng, chỉ định, định đoạt, quyết định (số mệnh...)
  1. death has sealed her for his own: thần chết đã chỉ định nàng
  2. his fate is sealed: số mệnh của ông ta đã được định đoạt
 • chính thức chọn, chính thức công nhận
  1. sealed pattern: quy cách đã được công nhận; kiểu mẫu đã được công nhận
 • gắn (vật gì) vào tường; giữ (cái gì) ở một nơi kín
 • to seal off
  1. cắt đứt, chặn (đường giao thông...); cô lập; vây chắn không cho vào (một nơi nào)
 • Chó biển
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày