she wants to know when youre coming

 • She wants to know when you're coming
 • Cô ta muốn biết khi nào bạn tới
 • Do you know where she is?
 • Bạn có biết cô ấy ở đâu không?
 • How is she?
 • Cô ta thế nào?
 • She's an expert
 • Cô ta là chuyên gia
 • She's going with me tomorrow
 • Cô ta sẽ đi với tôi ngày mai
 • She's older than me
 • Cô ta lớn tuổi hơn tôi
 • She's pretty
 • Cô ta đẹp
 • Where is she from?
 • Cô ta từ đâu tới?
 • She’s an excellent tragic actress
 • Chị ấy là diễn viên bi kịch xuất sắc
 • She is probably one of the foremost plastic surgeons on the West Coast these days.
 • Cô ấy có lẽ là một trong những bác sĩ phẫu thuật tạo hình hàng đầu ở bờ biển phía Tây hiện nay.
 • Are they coming this evening?
 • Tối nay họ có tới không?
 • Are you coming this evening?
 • Tối nay bạn tới không?
 • He's coming soon
 • Anh ta sắp tới
 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • I'm coming right now
 • Tôi tới ngay
 • I'm coming to pick you up
 • Tôi đang tới đón bạn
 • Is anyone else coming?
 • Còn ai khác tới không?
 • Someone is coming
 • Có người đang tới
 • What day are they coming over?
 • Ngày nào họ sẽ tới?
 • When are they coming?
 • Khi nào họ tới?

Những từ liên quan với SHE WANTS TO KNOW WHEN YOURE COMING