Spike | Nghĩa của từ spike trong tiếng Anh

/ˈspaɪk/

 • Danh Từ
 • (thực vật học) bông (kiểu cụm hoa)
 • cây oải hương ((cũng) spike lavender)
 • cá thu con (dài chưa quá 6 nisơ)
 • đầu nhọn; gai (ở dây thép gai)
 • que nhọn, chấn song sắt nhọn đầu
 • đinh đế giày (đinh nhọn đóng vào đế giày để cho khỏi trượt)
 • đinh đóng đường ray
 • Động từ
 • đóng bằng đinh
 • cắm que nhọn; lắp chấn song nhọn đầu
 • đâm bằng que sắt nhọn
 • (thể dục,thể thao) nện đinh giày làm bị thương (đối phương)
 • bịt miệng (nòng súng)
 • làm trở nên vô ích, làm mất tác dụng; làm hỏng, ngăn chặn (một âm mưu)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chấm dứt (một ý kiến...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) pha rượu mạnh vào (đồ uống)

Những từ liên quan với SPIKE

spit, fasten, prick, stick, impale, nail
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày