Talker | Nghĩa của từ talker trong tiếng Anh

/ˈtɑːkɚ/

  • Danh Từ
  • người nói; người nói hay, người nói chuyện có duyên
  • người hay nói, người nói nhiều; người lắm đều, người ba hoa
    1. good talkers are little doers: những kẻ nói nhiều thường làm ít
  • (thông tục) người hay nói phét
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày