the big one or the small one

 • The big one or the small one?
 • Cái lớn hay cái nhỏ?
 • His room is very small
 • Phòng anh ta rất nhỏ
 • This house is very big
 • Căn nhà này rất lớn
 • It’s too big for me
 • Nó quá lớn đối với tôi
 • It would be a big help if you could arrange the meeting.
 • Sẽ là một sự giúp đỡ to lớn nếu anh có thể sắp xếp buổi gặp mặt này.
 • That’s almost cost price, but we could lower if you want to make a big purchase.
 • Đó gần như là giá vốn rồi, nhưng chúng tôi vẫn có thể giảm giá nếu ông đặt mua số lượng nhiều.
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • A one way ticket.
 • Vé một chiều
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?
 • I have one in my car
 • Tôi có một cái trong xe
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • I wish I had one
 • Tôi ước gì có một cái
 • I'll take that one also
 • Tôi cũng sẽ mua cái đó
 • Is your house like this one?
 • Nhà của bạn có giống căn nhà này không?
 • One like that
 • Một cái giống như vậy
 • One ticket to New York please
 • Xin cho một vé đi New York
 • One way or round trip?
 • Một chiều hay khứ hồi?
 • We have two boys and one girl
 • Chúng tôi có hai trai và một gái

Những từ liên quan với THE BIG ONE OR THE SMALL ONE