what

/ˈwɑːt/

 • gì, thế nào
  1. what is he like?: nó như thế nào?
  2. what's the matter?: cái gì thế?
  3. what's your name?: tên anh là gì?
 • sao, vậy thì sao
  1. so what?: như vậy thì làm cái gì?, như vậy thì nghĩ làm sao?
  2. well, what of it?: ừ, thế thì đ làm sao?
 • what about?
  1. có tin tức gì về... không?
 • anh nghĩ sao?
  1. what about a cup of tea?: làm chén nước trà nhé, anh nghĩ sao?
 • what...for?
  1. (xem) for
 • what ever for?
  1. nhưng tại sao chứ?
 • what if?
  1. nếu... thì sao?
 • what not?
  1. gì? gì nữa?
 • what of?
  1. ra sao?, thế nào?
 • what then?
  1. rồi sao?
 • biết bao!, làm sao!
  1. what he has suffered!: nó đau khổ biết bao!
 • cái mà, điều mà, người mà, cái gì
  1. he obtained what he needed: nó được cái mà nó cần
  2. what he did, he did well: nó đ làm việc gì thì đều làm tốt
  3. happen what may: dù xy ra cái gì, dù ở trong hoàn cnh nào đi nữa
 • and what have you
  1. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) và tất c những cái gì khác cùng một loại như thế
 • and what not
  1. và gì gì nữa; vân vân
 • but what
  1. (thông tục) trừ cái mà, mà... không
 • I know what
  1. (thông tục) tôi có một ý kiến mới
 • I'll tell you what
  1. tôi sẽ cho anh rõ sự thật; tôi sẽ chỉ cho anh nên làm thế nào
 • to know what's what
  1. có trí suy xét, biết cái hay cái dở; biết rõ sự tình
 • not but what
  1. (xem) but
 • what though
  1. (xem) though
 • what with...and what with...
  1. một là vì... hai là vì...; do một bên thì... một bên thì; phần thì... phần thì...
 • Tính từ
 • nào?, gì?
  1. what new?: tin tức gì?
  2. what books have you read?: anh đ đọc những sách nào?
 • biết bao!, làm sao!
  1. what an intelligent boy he is!: đứa bé mới thông minh làm sao!
  2. what a queer idea!: ý kiến kỳ quặc làm sao!
  3. what a beautiful view: cnh đẹp làm sao
 • nào, mà
  1. I don't know by what train I shall go: tôi chưa biết sẽ đi xe lửa nào
  2. I shall incur what expenses will be necessary: tôi sẽ gánh tất c những món tiêu cần thiết

Những từ liên quan với WHAT