Học tiếng Anh miễn phí, phương pháp tự học tiếng Anh hiệu quả

Have To vs Must trong tiếng Anh

Have To vs Must trong tiếng Anh khác nhau như thế nào? Cách dùng Have To và Must trong tiếng Anh. 1. HAVE TO Diễn đạt sự cần thiết, bắt buộc đến từ một người khác.