Cách đặt câu hỏi với Where trong tiếng Anh - Seri câu hỏi Wh questions

Where có nghĩa là (ở) đâu, được sử dụng để hỏi về nơi chốn, vị trí. Trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, với câu hỏi thì Where luôn đứng đầu.

Ngữ pháp của câu hỏi với Where trong tiếng Anh:

Where + Be + S....?

Cấu trúc câu trả lời: S+ Be + từ/ cụm từ chỉ nơi chốn.

Sau đây là 80 ví dụ Cách đặt câu hỏi với Where trong tiếng Anh trong Seri câu hỏi Wh questions mà Cfdict.com muốn giới thiệu đến các bạn.

 • Where are the t-shirts?
 • Áo thun ở đâu?
 • Where are you flying to?
 • Anh/chị bay đi đâu?
 • Where are you from?
 • Bạn từ đâu tới?
 • Where are you going to go?
 • Bạn sẽ đi đâu?
 • Where are you going?
 • Bạn đang đi đâu thế?
 • Where are you?
 • Bạn ở đâu?
 • Where can I buy a ticket?
 • Tôi có thể mua vé ở đâu?
 • Where can I buy gloves?
 • Tôi có thể mua găng tay ở đâu?
 • Where can I buy tickets?
 • Tôi có thể mua vé ở đâu?
 • Where can I exchange U.S. dollars?
 • Tôi có thể đổi đô la Mỹ ở đâu?
 • Where can I find a hospital?
 • Tôi có thể tìm được một bệnh viện ở đâu?
 • Where can I find some ladies’ hats?
 • Tôi tìm mua nón phụ nữ ở đâu.
 • Where can I find the checkout?
 • Quầy thanh toán ở đâu?
 • Where can I get a ticket?
 • Mua vé ở đâu?
 • Where can I mail this?
 • Tôi có thể gửi bưu điện cái này ở đâu?
 • Where can I rent a car?
 • Tôi có thể thuê xe hơi ở đâu?
 • Where did it happen?
 • Nó đã xảy ra ở đâu?
 • Where did you go?
 • Bạn đã đi đâu?
 • Where did you learn English?
 • Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
 • Where did you learn it?
 • Bạn đã học nó ở đâu?
 • Where did you put it?
 • Bạn đã đặt nó ở đâu?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • Where do they live?
 • Họ sống ở đâu?
 • Where do you live?
 • Bạn sống ở đâu?
 • Where do you want to go?
 • Bạn muốn đi đâu?
 • Where do you work?
 • Bạn làm việc ở đâu?
 • Where does it hurt?
 • Đau ở đâu?
 • Where does your wife work?
 • Vợ bạn làm việc ở đâu?
 • Where is an ATM?
 • Máy rút tiền tự động ở đâu?
 • Where is he from?
 • Anh ta từ đâu tới?
 • Where is he?
 • Anh ta ở đâu?
 • Where is it?
 • Nó ở đâu?
 • Where is Main Street?
 • Đường Main ở đâu?
 • Where is my shirt?
 • Sơ mi của tôi đâu?
 • Where is she from?
 • Cô ta từ đâu tới?
 • Where is the airport?
 • Phi trường ở đâu?
 • Where is the bathroom?
 • Phòng tắm ở đâu?
 • Where is the bus station?
 • Trạm xe buýt ở đâu?
 • Where is the cashier?
 • Quầy thu ngân ở đâu vậy?
 • Where is the display of bronze statuary?
 • Chỗ trưng bày tượng đồng ở đâu?
 • Where is the postbox?
 • Hòm thư bưu điện ở đâu vậy?
 • Where is there a doctor who speaks English?
 • Ở đâu có một bác sĩ nói tiếng Anh?
 • Where is there an ATM?
 • Ở đâu có một máy rút tiền tự động?
 • Where were you?
 • Bạn đã ở đâu?
 • Where would you like to go?
 • Bạn muốn đi đâu?
 • Where would you like to meet?
 • Bạn muốn gặp nhau ở đâu?
 • Where would you like to sit?
 • Anh muốn ngồi ở đâu?

Các bạn nhớ xem lại bài Cách đặt câu hỏi với Where trong tiếng Anh - Seri câu hỏi Wh questions vài lần cho thuộc nhé. Câu hỏi với Where trong tiếng Anh giao tiếp được sử dụng rất phổ biến đấy.

Chúc các bạn học tốt cùng Từ điển Anh - Việt Cfdict!

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày