Cách đặt câu hỏi với Who trong tiếng Anh - Seri câu hỏi Wh questions

Who có nghĩa (là) ai, được sử dụng khi muốn hỏi về người. Trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, với câu hỏi thì Who luôn đứng đầu.

Ngữ pháp của câu hỏi với Who trong tiếng Anh:

Who + Verb + S....?

Sau đây là 100 câu ví dụ Cách đặt câu hỏi với Who trong tiếng Anh trong Seri câu hỏi Wh questions mà CF Dict sẽ cùng bạn luyện tập.

Các bạn nhớ xem lại bài Cách đặt câu hỏi với Where trong tiếng Anh - Seri câu hỏi Wh questions vài lần cho thuộc nhé. Câu hỏi với Who trong tiếng Anh giao tiếp được sử dụng rất phổ biến đấy.

Chúc các bạn học tốt cùng Từ điển Anh - Việt Cfdict!