Cách đặt câu hỏi với Who trong tiếng Anh - Seri câu hỏi Wh questions

Who có nghĩa (là) ai, được sử dụng khi muốn hỏi về người. Trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, với câu hỏi thì Who luôn đứng đầu.

Ngữ pháp của câu hỏi với Who trong tiếng Anh:

Who + Verb + S....?

Sau đây là 100 câu ví dụ Cách đặt câu hỏi với Who trong tiếng Anh trong Seri câu hỏi Wh questions mà CF Dict sẽ cùng bạn luyện tập.

 • Who are they?
 • Họ là ai?
 • Who are you looking for?
 • Bạn đang tìm ai?
 • Who are you?
 • Bạn là ai?
 • Who cares!
 • Ai thèm quan tâm!
 • Who is it?
 • (hỏi ai đang gọi điện thoại) Ai đấy?
 • Who is that?
 • Đó là ai?
 • Who is the actor playing the professor?
 • Diễn viên nam đóng vai giáo sư là ai?
 • Who knows
 • Ai biết
 • Who sent this letter?
 • Ai đã gửi lá thư này?
 • Who taught you that?
 • Ai dạy bạn cái đó?
 • Who taught you?
 • Ai đã dạy bạn?
 • Who was that?
 • Đó là ai?
 • Who was your teacher?
 • Ai đã là thày giáo của bạn?
 • Who won?
 • Ai đã thắng?
 • Who would you like to speak to?
 • Bạn muốn nói chuyện với ai?

Các bạn nhớ xem lại bài Cách đặt câu hỏi với Where trong tiếng Anh - Seri câu hỏi Wh questions vài lần cho thuộc nhé. Câu hỏi với Who trong tiếng Anh giao tiếp được sử dụng rất phổ biến đấy.

Chúc các bạn học tốt cùng Từ điển Anh - Việt Cfdict!

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày