Đoạn hội thoại tiếng Anh tại ngân hàng

Mời các bạn cùng học tiếng Anh giao tiếp hay được dùng khi giao dịch tại ngân hàng. Đoạn hội thoại mẫu giữa nhân viên ngân hàng và khách đến giao dịch.

Customer: Good morning, I would like to open a new bank account please.
Chào buổi sáng, tôi muốn mở tài khoản ngân hàng mới.

Bank Staff: Good morning, sure. Do you have all the required documents with you?
Chào buổi sáng, được rồi. Anh/chị đã có tất cả các giấy tờ cần thiết chưa?

Customer: Yes, I have my passport and driver's license.
Có rồi, tôi đã có hộ chiếu và giấy phép lái xe.

Bank Staff: Great. Which type of account are you interested in?
Tuyệt vời. Anh/chị muốn mở loại tài khoản nào?

Học tiếng Anh theo chủ đề Hỏi đường

Học tiếng Anh theo chủ đề thời tiết

Ngữ pháp, cách dùng câu điều kiện - Conditional sentences

Tiếng Anh theo chủ đề

Customer: I would like to open a checking account.
Tôi muốn mở tài khoản thanh toán.
    
Bank Staff: Alright. Let me get the application form for you. Please fill it out and sign it.
Được rồi. Cho tôi lấy đơn đăng ký cho anh/chị. Xin vui lòng điền vào và ký tên.
    
Customer: Sure, thank you.
Được, cảm ơn.
   
Bank Staff: You're welcome. Do you have any questions?
Không có gì. Anh/chị có câu hỏi gì không?

Customer: Yes, can you tell me about the fees associated with this account?
Có, anh/chị có thể cho tôi biết về các khoản phí liên quan đến tài khoản này được không?

Bank Staff: Of course, we have a monthly maintenance fee of 5 dollars, and there may be other fees depending on your usage of the account. I can give you a pamphlet with all the details.
Tất nhiên, chúng tôi có phí duy trì hàng tháng là 5 đô la, và có thể có các khoản phí khác tùy thuộc vào cách sử dụng của anh/chị. Tôi có thể đưa cho anh/chị một cuốn sách nhỏ với tất cả các chi tiết.

Customer: Okay, thank you.
Được, cảm ơn.

Bank Staff: Is there anything else I can help you with?
Còn gì tôi có thể giúp anh/chị nữa không?

Customer: No, that's all for now. Thank you.
Không, đó là tất cả cho hiện tại. Cảm ơn.

Bank Staff: You're welcome. Have a good day!
Không có gì. Chúc anh/chị một ngày tốt lành!

Qua bài viết Đoạn hội thoại tiếng Anh tại ngân hàng, Từ điển CfDict chúc bạn học tốt!

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày