Have To vs Must trong tiếng Anh

Have To vs Must trong tiếng Anh khác nhau như thế nào? Cách dùng Have To và Must trong tiếng Anh.

1. HAVE TO

Diễn đạt sự cần thiết, bắt buộc đến từ một người khác. Sự bắt buộc đó là một luật lệ hoặc quy tắc mà người nói không thể thay đổi.

Example:

 • All students have to wear uniform to school (Tất cả học sinh phải mặc đồng phục khi đến trường)
 • John has to work tomorrow so he can join us (John phải làm việc ngày mai nên anh ấy không thể tham gia với chúng ta được)
 • You have to get a license to drive a car (Bạn phải có bằng để lái ô tô)

2. MUST

Diễn đạt sự cần thiết hoặc bắt buộc đến từ người nói mà không phải một luật lệ hay quy tắc.

Example:

 • I must call him now, I need to tell him something (Tớ phải gọi cho anh ấy bây giờ, tớ cần phải nói cho anh ấy biết một việc)
 • You must do your homework before going to school (Các em phải làm bài tập về nhà trước khi đến trường)

3. MUSTN’T vs DON’T HAVE TO

Khi must và have to có nghĩa tương tự nhau thì mustn’t và don’t have to có nghĩa hoàn toàn khác nhau.

 • Mustn’t diễn đạt sự cấm đoán (không được làm gì)
  • Example: You mustn’t go home late (Con không được về nhà trễ đâu)
 • Don’t have to diễn đạt sự không cần thiết, không bắt buộc
  • Ex: You don’t have to come if you don’t want (Bạn không cần phải đến nếu bạn không muốn)

That’s it for today. Chúc các bạn học tốt với Cách dùng Have To và Must trong tiếng Anh. Have a good day!

Nguồn: Hanna Nguyen

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày