Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày, Conversation daily

Tiếng Anh giao tiếp hằng ngày, Conversation daily: Những đoạn hội thoại trong giao tiếp hàng ngày, trong công việc, học tập, mua sắm