50 cụm từ tiếng Anh thông dụng được sử dụng hằng ngày

50 cụm từ tiếng Anh thông dụng được sử dụng hằng ngày: Common Phrases English, những cụm từ tiếng Anh hay sử dụng cần phải nhớ.: A long time ago. - Cách nay đã lâu

 • : A long time ago.
 • Cách nay đã lâu
 • : Are you hungry?
 • Bạn có đói không?
 • : Are you married?
 • Bạn có gia đình không?
 • : Are you okay?
 • Bạn có khỏe không?
 • : Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì bạn
 • : How are you?
 • Bạn khỏe không?
 • : How do you know?
 • Làm sao bạn biết?
 • : How do you spell it?
 • Bạn đánh vần nó như thế nào?
 • : How many children do you have?
 • Bạn có bao nhiêu người con?
 • : I don't care
 • Tôi không cần
 • : I don't know
 • Tôi không biết
 • : What are you doing?
 • Bạn đang làm gì?
 • : What do you do for work?
 • Bạn làm nghề gì?
 • : What do you think?
 • Bạn nghĩ gì?
 • : What happened?
 • Điều gì đã xảy ra?
 • : What time is it?
 • Bây giờ là mấy giờ?
 • : What would you like to drink?
 • Bạn muốn uống gì?
 • : What's your address?
 • Địa chỉ của bạn là gì?
 • : What's your favorite food?
 • Thức ăn ưa thích của bạn là gì?
 • : What's your name?
 • Tên của bạn là gì?
 • : When are they coming?
 • Khi nào họ tới?
 • : When do you start work?
 • Khi nào bạn bắt đầu làm việc?
 • : When would you like to meet?
 • Bạn muốn gặp nhau khi nào?
 • : Where are you from?
 • Bạn từ đâu tới?
 • : Where are you going?
 • Bạn đang đi đâu thế?
 • : Would you like coffee or tea?
 • Bạn muốn uống cà phê hay trà?
 • : Can you show me?
 • Bạn có thể chỉ cho tôi không?
 • : Can you give me an example?
 • Bạn có thể cho tôi một thí dụ được không?
 • : Can you repeat that please?
 • Bạn có thể lập lại điều đó được không?
 • : Can you help me?
 • Bạn có thể giúp tôi không?
 • : Excuse me, can you tell me the way to the station?
 • Xin lỗi, bạn có thể nói cho tôi biết đường tới ga được không?
 • : I’ve got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it?
 • Tôi bị cảm lạnh và viêm họng. Chị có thể cho tôi thuốc gì để trị nó không?
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày