Chủ đề giao tiếp tại nhà hàng

Chủ đề giao tiếp tại nhà hàng: Waiter! Is the table free? - Anh phục vụ! Bàn này chưa ai đặt phải không?

  Dialogue 1

 • : Waiter! Is the table free?
 • Anh phục vụ! Bàn này chưa ai đặt phải không?
 • : Yes, please. How many people are these to sit here?
 • Vâng ạ. Các anh có mấy người?
 • : Four people
 • 4 người
 • : Please take your seats. Did you order?
 • Mời các anh ngồi. Các anh gọi gì chưa?
 • : Can we have a look at the menu, please?
 • Làm ơn cho tôi xem qua thực đơn được không?
 • : Here you are, sir
 • Đây thưa anh
 • : Thanks
 • Cảm ơn
 • Dialogue 2

 • : I have a reservation for two this evening. I’m Phong
 • Tôi đã đặt trước bàn cho 2 người tối nay. Tên tôi là Phong
 • : Please follow me, Mr Phong
 • Vâng, mời ông theo tôi
 • : Umm, is this a non smoking area?
 • Ở đây không hút thuốc phải không?
 • : Yes, it is. Would you like to wait for the other guest, or would you like to order now?
 • Vâng. Ông muốn chờ vị khách kia tới, hay muốn gọi món luôn ạ?
 • : I’ll wait for a while
 • Tôi sẽ chờ 1 lát
 • : Anything to drink first? Cocktail or juice?
 • Ông muốn uống gì trước? Cocktail hay nước ép trái cây?
 • : Give me a glass of orange juice, please
 • Hãy cho tôi 1 ly nước cam
 • : Yeah. And this is menu
 • Vâng. Và đây là thực đơn ạ
 • : Thank you
 • Cảm ơn
 • Dialogue 3

 • : Are you ready to order, sir?
 • Anh gọi đồ ăn luôn chứ ạ?
 • : Yes, I’ll have an order of cream soup to begin with
 • Vâng, mang trước cho tôi món súp kem trước nhé
 • : What’ll you have to follow?
 • Tiếp theo anh muốn gọi món gì ạ?
 • : Perhaps I’ll take fried potatoes
 • Có lẽ tôi sẽ ăn món khoai tây chiên
 • : OK. Would you like something to drink?
 • Được ạ. Anh có muốn dùng đồ uống gì không ạ?
 • : No, thanks. That’s enough
 • Không, cảm ơn anh. Thế là đủ rồi
 • Dialogue 4

 • : Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì anh?
 • : Yes, we want three larger beers, and one hamburger with cheese but without onion.
 • Vâng, tôi muốn 3 cốc bia lớn, và một chiếc hăm –bơ –gơ có phó –mát nhưng không có hành nhé.
 • : Anything else?
 • Anh có thêm thứ gì nữa không ạ?
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày