Đoạn hội thoại giao tiếp trong lần đầu tiên gặp mặt

Đoạn hội thoại giao tiếp trong lần đầu tiên gặp mặt: Are you from Quang Binh? - Anh đến từ Quảng Bình phải không?

  Dialogue 1

 • : Are you from Quang Binh?
 • Anh đến từ Quảng Bình phải không?
 • : No, I'm from Ha Tinh
 • Không, tôi đến từ Hà Tĩnh
 • : How old are you?
 • Năm nay bạn bao nhiêu tuổi?
 • : I'm fifteen
 • Tôi 15 tuổi rồi
 • : I'm eighteen years old
 • Năm nay tôi 18 tuổi
 • : Where do you live?
 • Anh sống ở đâu?
 • : Is this the first time you have come to Ha Noi?
 • Đây là lần đầu tiên anh đến Hà Nội phải không?
 • : No, it's the second time
 • Không, đây là lần thứ 2
 • : Is this Mai?
 • Đây là Mai phải không?
 • : Where are you studying?
 • Cậu đang học ở đâu?
 • : I am studying in Hue
 • Mình học ở Huế
 • : Who's this?
 • Đây là ai?
 • : It's Nam
 • Đó là Nam
 • : Can I speak Vietnamese?
 • Tôi có thể nói tiếng Việt được không?
 • : I can't speak Vietnamese at all
 • Tôi không hề biết nói tiếng Việt.
 • : What do you think about HaiPhong?
 • Anh thấy Hải Phòng thế nào?
 • : Are you used to life in VietNam?
 • Anh đã quen với cuộc sống ở Việt Nam chưa?
 • : Are you here on vacation?
 • Anh đi nghỉ phải không?
 • Dialogue 2

 • : Hi, I’m Huy Tuan.
 • Chào anh. Tôi là Huy Tuấn.
 • : Hello, my name’s Thanh Trung. Nice to meet you.
 • Xin chào, tôi tên là Thành Trung. Rất vui được gặp anh.
 • : Nice to meet you , too
 • Tôi cũng rất hân hạnh được làm quen với anh
 • : No, I’m from Ha Tinh.
 • Không, tôi đến từ Hà Tĩnh.
 • Dialogue 3

 • : Please let me introduce myself? I’m Quang.
 • Xin cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi là Quang
 • : I’m John Smith. Please to meet you.
 • Còn tôi là John Smith. Rất hân hạnh được làm quen với anh.
 • : Are you Australian?
 • Anh là người Úc phải không?
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày