Đoạn hội thoại tiếng anh hỏi về các thành viên trong gia đình

Đoạn hội thoại tiếng anh hỏi về các thành viên trong gia đình: Oh! The time passes so fast. We haven't met each other for twenty years. - Chà! Thời gian trôi nhanh quá. Hai mươi năm rồi chúng ta không gặp nhau.

  Dialogue 1

 • : Oh! The time passes so fast. We haven't met each other for twenty years.
 • Chà! Thời gian trôi nhanh quá. Hai mươi năm rồi chúng ta không gặp nhau.
 • : How many children have you got, sir?
 • Cụ được mấy anh, mấy chị tất cả?
 • : I have got four children. Thank you. Three daughters and one son. They all are married. And you? How many children have you got?
 • Cảm ơn cụ. Tôi được bốn cháu. Ba cháu gái, một cháu trai. Các cháu có gia đình cả rồi. Còn cụ, cụ được mấy anh, mấy chị?
 • : I have got one son and one daughter. Thank you. The son is the oldest child.
 • Cảm ơn cụ. Tôi được một cháu trai và một cháu gái. Cháu trai là cả.
 • : How old is he, sir?
 • Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi hả cụ?
 • : He is forty seven.
 • Cháu bốn mươi bảy.
 • : He is the President of the National University.
 • Cháu là Hiệu trưởng Trường Ðại học Quốc gia.
 • : Oh! How happy you are!
 • Ồ! Cụ có phúc quá!
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày