Đoạn hội thoại tiếng anh hỏi về gia đình?

Đoạn hội thoại tiếng anh hỏi về gia đình?: Are you married? - Anh lập gia đình chưa?

  Dialogue 1

 • : Are you married?
 • Anh lập gia đình chưa?
 • : I have been married for four years. Thank you! And you? You are married, aren't you?
 • Cảm ơn chị. Tôi lập gia đình bốn năm rồi. Còn chị, chị có gia đình rồi phải không?
 • : Yes. I am also married. Thank you!
 • Vâng. Cảm ơn anh. Tôi cũng có gia đình rồi.
 • : How many children have you got?
 • Chị được mấy cháu?
 • : I have got two children.
 • Tôi được hai cháu.
 • : Sons or daughters?
 • Cháu trai hay cháu gái ạ?
 • : Two sons.
 • Hai cháu trai anh ạ.
 • : Oh. You must be very happy.
 • Ồ. Chị hạnh phúc quá.
 • : Not quite. It is better if I have a daughter.
 • Không hạnh phúc lắm đâu. Nếu có một cháu gái thì tốt hơn.
 • : How old are they?
 • Các cháu mấy tuổi hả chị?
 • : The eldest child is eight. The second son is three. And you? How many children have you got?
 • Cháu đầu lòng tám tuổi. Cháu trai thứ hai lên ba. Còn anh, anh được mấy cháu?
 • : I have got one child. Thank you!
 • Cảm ơn chị. Tôi có một cháu rồi.
 • : A son or a daughter?
 • Cháu trai hay cháu gái?
 • : A daughter.
 • Dạ, cháu gái.
 • : How old is she?
 • Cháu mấy tuổi rồi?
 • : She is two.
 • Cháu lên hai.
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày