Đoạn hội thoại về gia đình

Đoạn hội thoại về gia đình: Anna, here’s your coffee. - Anna, cà phê của cậu đây.

  Dialogue 1

 • : Anna, here’s your coffee.
 • Anna, cà phê của cậu đây.
 • : Thanks, Marsha.
 • Cảm ơn nhé Marsha.
 • : What’s wrong?
 • Có chuyện gì vậy?
 • : I’m thinking about my family. I’m feeling homesick. I haven’t seen them for 2 years since moving here.
 • Tớ đang nghĩ về gia đình của mình. Tớ thấy nhớ nhà quá. Tớ đã không gặp gia đình mình được 2 năm kể từ khi chuyển đến đây rồi.
 • : Do you want to talk about it?
 • Bạn có muốn chia sẻ không?
 • : Sure. I have a photo of them. Photos really help.
 • Có chứ. Tớ có một bức ảnh của họ. Những bức ảnh thực sự có ích (trong việc giải tỏa nỗi nhớ).
 • : Wow. So is this your whole family?
 • Wow. Đây là cả gia đình cậu đó à?
 • : Yes. My family have 4 people. This is my mother and this is my father. They are doctors. They are really knowledgeable and polite, and I learn a lot from them. They always listen to me whenever I feel stressed or upset.
 • Đúng vậy. Gia đình tớ có 4 người. Đây là mẹ tớ và đây là bố tớ. Họ đều là bác sĩ. Họ thực sự rất hiểu biết và lịch sự, và tớ học được rất nhiều điều từ họ. Họ luôn lắng nghe tớ mỗi khi tớ bị stress hoặc buồn.
 • : It sounds amazing. So what about this girl?
 • Nghe thật tuyệt vời. Thế còn cô gái này thì sao?
 • : She is my older sister. She is now working as a nurse in my parents’ hospital. She is a little bit bad-tempered, but always nice and kind to me. When I am with her, I never feel lonely or sad. We used to talk a lot.
 • Cô ấy là chị gái tớ. Cô ấy hiện đang là y tá tại bệnh viện của bố mẹ tớ. Cô ấy hơi nóng tính, nhưng luôn luôn tốt bụng và hiền lành với tớ. Khi tớ ở với cô ấy, tớ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn rầu cả. Chúng tớ thường tâm sự rất nhiều.
 • : So why don’t you and your sister talk often now?
 • Vậy tại sao giờ cậu và chị cậu không nói chuyện nhiều nữa?
 • : Because being a nurse is such a busy job that she rarely have time for a long talk. And I have my own business in a different country too.
 • Bởi vì làm y tá thực sự rất bận và cô ấy hiếm khi có thời gian để nói chuyện lâu. Và tớ cũng có công việc riêng tại một đất nước khác nữa.
 • : That’s so sad. The Christmas is coming and I think it’s a great chance to visit your family.
 • Thật buồn. Giáng Sinh đang đến gần và tớ nghĩ đấy là cơ hội tốt để cậu về thăm gia đình.
 • : Of course. I have booked a flight ticket this Christmas. I hope that they miss me like I do.
 • Đương nhiên rồi. Tớ đã đặt vé máy bay vào dịp Giáng Sinh này. Tớ mong rằng họ nhớ tớ như tớ nhớ họ.
 • : Definitely.
 • Chắc chắn rồi.
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày