Đoạn hội thoại về học tập

Đoạn hội thoại về học tập: Which college do you go to? - Cậu học tại trường đại học nào vậy?

  Dialogue 1

 • : Which college do you go to?
 • Cậu học tại trường đại học nào vậy?
 • : I go to Pasadena City College. I learn Art & Design here.
 • Tớ học tại trường Đại học Thành phố Pasadena. Tớ học ngành Mỹ thuật & Thiết kế tại đây.
 • : Why do you choose this major?
 • Tại sao bạn lại chọn ngành này?
 • : Because I am passionate with art. I have always been obsessed with designing things such as words, logos, and posters.
 • Bởi vì tớ rất đam mê hội họa. Tớ đã luôn luôn phát cuồng với việc thiết kế những thứ như là chữ, logo, và poster.
 • : So do you think you can work as a designer in the future?
 • Vậy bạn có nghĩ rằng bạn sẽ làm việc với tư cách là một nhà thiết kế trong tương lai?
 • : Obviously. There are many job opportunities relating to designing. Besides, I have good relationships in the field, and my parents and family always support me in my career path. And currently, my study at the college is good too.
 • Đương nhiên rồi. Có rất nhiều cơ hội việc làm liên quan đến thiết kế. Bên cạnh đó, tớ có các mối quan hệ tốt trong ngành này, và bố mẹ tớ cùng gia đình luôn hỗ trợ tớ trên con đường sự nghiệp. Và hiện tại, việc học trên trường của tớ cũng tốt nữa.
 • : That’s great. I’m studying accounting, but I am afraid that I couldn’t find a job relating to it.
 • Thật tuyệt vời. Tớ đang học kế toán, nhưng tớ sợ rằng tớ không thể tìm được một công việc liên quan đến nó.
 • : Don’t worry. Many people don’t work at the field they chose at university, but still gain success. They said that the career choose us.
 • Đừng lo. Rất nhiều người không làm trong ngành mà họ chọn khi học đại học, nhưng vẫn đạt được thành công. Họ nói rằng nghề chọn người mà.
 • : I know. Just little worries for my future. I think with my knowledge and skills, I can apply for a good job.
 • Tớ biết mà. Chỉ là một chút lo lắng cho tương lai của bản thân thôi. Tớ nghĩ với kiến thức và kỹ năng của mình, tớ có thể ứng tuyển được một công việc tốt.
 • : I believe in you!
 • Tớ tin ở cậu!
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày