Hỏi thăm gia đình

Hỏi thăm gia đình: Mai! How old are you? - Mai ơi! Cậu bao nhiêu tuổi?

  Dialogue 1

 • : Mai! How old are you?
 • Mai ơi! Cậu bao nhiêu tuổi?
 • : I am nineteen. And you? You are also nineteen, aren't you?
 • Tớ mười chín. Còn cậu, cậu cũng mười chín phải không?
 • : No. I am twenty. Oh, you look younger than me. Have you got a boyfriend?
 • Không. Tớ hai mươi. Ồ, cậu trông trẻ hơn tớ. Cậu có người yêu chưa?
 • : Yes. I have.
 • Rồi. Tớ có rồi.
 • : How old is he? Is he young?
 • Anh ấy bao nhiêu tuổi? Có trẻ không?
 • : He is twenty five. I think he doesn't look very young.
 • Anh ấy hai lăm tuổi. Tớ nghĩ anh ấy không trẻ lắm.
 • : What is his job?
 • Anh ấy làm nghề gì?
 • : He is an engineer. He has just graduated from the Polytechnic University.
 • Anh ấy là kỹ sư. Anh ấy vừa mới tốt nghiệp Trường Ðại học Bách khoa.
 • : Where does he work now?
 • Bây giờ anh ấy làm việc ở đâu?
 • : At the Rangdong Construction Company. And you? Have you got a boyfriend?
 • Ở CÔNG ty xây dựng Rạng Ðông. Còn cậu, cậu có người yêu chưa?
 • : Not yet.
 • Chưa.
 • : What type of man do you like? Young and handsome?
 • Cậu thích một chàng trai thế nào? Trẻ và đẹp trai phải không?
 • : I like a person who is intelligent and not very young.
 • Tớ thích một người thông minh và không trẻ lắm.
 • : Oh. Why don't you choose my elder brother? He is very intelligent.
 • Ồ. Tại sao cậu không chọn anh tớ? Anh ấy rất thông minh.
 • : How old is he?
 • Anh ấy bao nhiêu tuổi?
 • : Thirty five.
 • Ba lăm.
 • : Oh. Sorry. He is a bit old.
 • Ồ. Rất tiếc! Anh ấy hơi già.
 • : No problem. In future, you will feel happy. My elder brother loves you but he dare not speak.
 • Không sao. Sau này cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc. Anh tớ yêu cậu nhưng không dám nói.
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày