Học tiếng Anh ở sân bay

Hội thoại tiếng Anh ở sân bay: I‘d like to book a ticket to Vietnam for tomorrow - Tôi muốn đặt 1 vé tới Việt Nam vào ngày mai.

Từ vựng

 • airline /ˈeɚˌlaɪn/ Hãng hàng không.
 • Arrivals Cửa đến ở sân bay, nơi bạn bè và người thân sẽ chờ đón bạn ở nơi máy bay hạ cánh.
 • board /ˈboɚd/ Lên máy bay
 • boarding pass Vé máy bay
 • Boarding time Thời gian lên máy bay
 • Business class Khoang thương gia
 • Carry on Hành lý xách tay
 • Check in Xác nhận nhận vé
 • Customs Khu vực kiểm tra an ninh
 • Delayed Hoãn chuyến bay
 • Departures Khu vực khởi hành
 • Economy class Hạng phổ thông
 • first class Khoang hạng nhất
 • fragile /ˈfræʤəl/ Hàng hóa dễ vỡ
 • gate /ˈgeɪt/ Cửa lên máy bay
 • identification /aɪˌdɛntəfəˈkeɪʃən/ Giấy tờ tùy thân
 • Liquids Chất lỏng
 • Longhaul flight Chuyến bay thẳng trong thời gian dài
 • On time Đúng giờ
 • One way Vé một chiều
 • stopover /ˈstɑːpˌoʊvɚ/ Chặng dừng chân
 • travel agent Đại lý du lịch
 • visa /ˈviːzə/ Thị thực, giấy thông hành

Mẫu câu giao tiếp thông dụng

 • : I‘d like to book a ticket to Vietnam for tomorrow
 • Tôi muốn đặt 1 vé tới Việt Nam vào ngày mai.
 • : I’d like a ticket for economy class
 • Tôi muốn mua 1 vé hạng phổ thông
 • : Can I book a return ticket in advance
 • Tôi có thể đặt trước 1 vé khứ hồi được không?
 • : When do you have a flights to…
 • Khi nào có chuyến bay tới …?
 • : How about the next flight
 • Các chuyến bay tiếp theo thì thế nào?
 • : Does this flight make any stopovers
 • Chuyến bay này có thực hiện chuyển tiếp không?
 • : Are there any special discount tickets
 • Có vé giảm giá đặc biệt nào không?
 • : Which airline do you want to take
 • Bạn muốn đi theo hãng hàng không nào?
 • : What your name and flight number
 • Tên của bạn và số chuyến bay của bạn là gì?
 • : m tonight
 • Tôi muốn xác nhận chuyến bay của tôi lúc 5 giờ tối nay.
 • : Will you pay by cheque or in cash
 • Bạn sẽ thanh toán bằng séc hay bằng tiền mặt?
 • : What’s the departure time
 • Thời gian khởi hành là bao giờ?
 • : I will pick up my ticket at the airport
 • Tôi sẽ lấy vé của tôi tại sân bay.
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày