Học tiếng Anh theo chủ đề Hỏi đường

Hội thoại tiếng Anh theo chủ đề Hỏi đường: Excuse me, Where is the nearest park, please? - Xin lỗi, cho tôi hỏi công viên gần nhất ở đâu?

Từ vựng

 • Excuse me Xin lỗi
 • The way to Đường đi tới
 • Walk along Đi dọc theo
 • park /ˈpɑɚk/ Công viên
 • street /ˈstriːt/ Đường phố
 • sea /ˈsiː/ biển
 • lake /ˈleɪk/ Hồ
 • center /ˈsɛntɚ/ Trung tâm
 • Short way Đường tắt
 • Take a bus Bắt xe buýt
 • On foot Đi bộ
 • Get off Xuống xe
 • terminal /ˈtɚmənl̟/ Điểm cuối, bến cuối
 • opposite /ˈɑːpəzət/ Đối diện
 • The way Đường
 • Go ahead Đi về phía trước
 • Turn right Rẽ phải
 • Turn left Rẽ trái
 • crossroad /ˈkrɑːsˌroʊd/ Ngã ba, ngã tư

Mẫu câu giao tiếp thông dụng

 • : Excuse me, Where is the nearest park, please?
 • Xin lỗi, cho tôi hỏi công viên gần nhất ở đâu?
 • : Excuse me, can you tell me the way to the station?
 • Xin lỗi, bạn có thể nói cho tôi biết đường tới ga được không?
 • : How can I get to the park?
 • Làm thế nào tôi có thể đến công viên?
 • : Turn right at the second crossing
 • Rẽ phải ở ngã ba thứ hai
 • : It’s about one hundred meters from here
 • Khoảng 100 mét từ đây.
 • : Excuse me, is this the right way to the station?
 • Xin lỗi, đây có phải đường tới ga không?
 • : How long will it take me to get to the sea?
 • Đi tới biển tôi phải mất bao lâu?
 • : Do these buses run to the center of the town?
 • Những chuyến xe buýt này có chạy đến trung tâm thành phố không?
 • : Is there a short way?
 • Đây có phải là đường tắt không?
 • : Can I take a bus there?
 • Tối có thể bắt xe buýt ở đó không?
 • : Can I go there on foot?
 • Tôi có thể đi bộ tới đó được không?
 • : Take bus number 32, get off at the terminal
 • Đi xe buýt số 32, xuống ga cuối.
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày