Học tiếng Anh theo chủ đề Thủ tục nhập cảnh

Hội thoại tiếng Anh theo chủ đề Thủ tục nhập cảnh: Here’s my immigration form - Đây là tờ khai nhập cảnh của tôi

Từ vựng

 • Arrival card Thẻ nhập cảnh
 • Exit card Thẻ xuất cảnh
 • leader /ˈliːdɚ/ Lãnh đạo
 • Tour group Nhóm du lịch
 • member /ˈmɛmbɚ/ Hội viên
 • passenger /ˈpæsn̩ʤɚ/ Hành khách
 • Local travel agency Đại lý du lịch địa phương
 • Customs Hải quan
 • declaration /ˌdɛkləˈreɪʃən/ Tờ khai
 • Dutiable Phải đóng thuế
 • examine /ɪgˈzæmən/ Kiểm tra
 • Immigration Sự nhập cư
 • officer /ˈɑːfəsɚ/ Giới chức, viên chức

Mẫu câu giao tiếp thông dụng

 • : Here’s my immigration form
 • Đây là tờ khai nhập cảnh của tôi
 • : This is my passport
 • Đây là hộ chiếu của tôi.
 • : I’m here to sightsee, my return ticket is inside
 • Tôi đến đây để tham qua, vé khứ hồi của tôi ở bên trong.
 • : I’ll be in America for tow weeks
 • Tôi sẽ ở Mỹ khoảng 2 tuần.
 • : May I give an oral declaration
 • Tôi có thể khai báo mạng được không?
 • : May I have your passport and arrival card, please
 • Vui lòng cho tôi xem hộ chiếu và thẻ nhập cảnh của bạn được không?
 • : What’s the purpose of your visit in this country
 • Mục đích chuyến thăm của bạn ở đất nước này là gì?
 • : On bussiness or for pleasure
 • Vì công việc hay đi chơi?
 • : Please show me your customs declaration, sir
 • Làm ơn cho tôi xem tờ khai hải quan của ông.
 • : Do you have anything to declare
 • Ông có hàng gì cần khai báo không?
 • : Let me examine your luggage
 • Để tôi kiểm tra hành lý của bạn
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày