Mẫu câu tiếng Anh cho nhân viên trực điện thoại công ty

Mẫu câu tiếng Anh cho nhân viên trực điện thoại công ty: Hello, East Corporation, good morning. May I help you? - Xin chào, đây là công ty Phương Đông, tôi có thể giúp gì cho ông?

 • : Hello, East Corporation, good morning. May I help you?
 • Xin chào, đây là công ty Phương Đông, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • : Sales Department, may I help you?
 • Đây là bộ phận bán hàng, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • : Jane? Good to hear from you. How are things?
 • Jane phải không. Rất vui vì cô đã gọi. Vẫn ổn chứ?
 • : May I ask who’s calling?
 • Xin hỏi ai đang gọi đó?
 • : May I have your name, please?
 • Tôi có thể biết tên ông được không?
 • : What section are you calling?
 • Ông muốn gọi đến bộ phận nào?
 • : I’ll put you through to Mr.Tanaka.
 • Tôi sẽ chuyển máy cho ông đến ông Tanaka.
 • : Thank you for waiting. Go ahead, please.
 • Cảm ơn vì đã đợi. Xin hãy tiếp tục.
 • : I’ll connect you with the department.
 • Tôi sẽ nối máy cho ông với bộ phận đó.
 • : The line is busy.
 • Đường dây đang bận.
 • : Hello! This is Ms. Tanaka of East Corporation.
 • Xin chào! Tôi là Tanaka của công ty Phương Đông.
 • : Hello, this is Ms. Kimura. Can I talk to Mr.Brown?
 • Xin chào! Tôi là Kimura. Tôi có thể nói chuyện với ông Brown không?
 • : I’d like to speak to Mr. John Brown, the manager of the Export Section.
 • Tôi muốn được nói chuyện với ông John Brown, quản lý bộ phận xuất khẩu.
 • : May I have the International Department?
 • Có thể chuyển máy cho tôi đến bộ phận Quốc tế không?
 • : May I speak to someone in charge of marketing?
 • Tôi có thể nói chuyện với người chịu trách nhiệm về thị trường tiêu thụ không?
 • : I’m calling in connection with the specification of the ordered model.
 • Tôi gọi đến để tìm hiểu về cách đặt hàng.
 • : I’m calling you about my scheduled visit to your office in Chicago early next month.
 • Tôi gọi đến về lịch trình thăm viếng công ty anh ở Chicago đầu tháng sau.
 • : I’m sorry for calling you so late at night.
 • Xin lỗi vì đã gọi điện trễ thế này.
 • : Could you deliver them by the end of this month?
 • Anh có thể giao hàng trước cuối tháng không?
 • : Could you tell me when he’ll be back?
 • Anh có thể cho tôi biết khi nào ông ấy sẽ trở về không?
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày