Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi báo giá

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi báo giá: Here are some samples of various kind of high quality tea. - Đây là mẫu hàng của các loại trà chất lượng cao khác nhau.

 • : Here are some samples of various kind of high quality tea.
 • Đây là mẫu hàng của các loại trà chất lượng cao khác nhau.
 • : This is the price list with specifications.
 • Đây là bảng giá chi tiết.
 • : We are going for business on the basic of mutual benefit.
 • Chúng tôi chủ trương kinh doanh trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.
 • : If you can let us have a competitive quotation, we will place our orders right now.
 • Nếu anh có thể cho chúng tôi một mức giá cạnh tranh thì chúng tôi sẽ đặt hàng ngay bây giờ.
 • : That is our bottom price.
 • Đó là mức giá thấp nhất của chúng tôi.
 • : To have this business concluded, you need to lower your price at least by 3%.
 • Để ký được hợp đồng này thì anh phải giảm giá ít nhất 3%.
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày