Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi đi làm trễ

 • : Traffic is probably holding him up.
 • Có lẽ anh ấy bị kẹt xe.
 • : He commutes from the suburbs.
 • Anh ấy đón xe đi làm từ vùng ngoại ô.
 • : He takes the train, remember?
 • Anh ấy đi xe lửa mà, không nhớ sao?
 • : Well, the train shouldn’t be late.
 • Chà, đi xe lửa thì không thể trễ được.
 • : It’s too difficult to park your car in the city.
 • Rất khó tìm chỗ đậu cho xe hơi trong thành phố.
 • : How do you get to work every day?
 • Mỗi ngày anh đi làm bằng phương tiện gì?
 • : It’s not easy commuting every day, we should cut him some slack.
 • Phải đi lại mỗi ngày như vậy thật không dễ, chúng ta nên thoải mái với anh ấy một chút.
 • : In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.