Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi khám bệnh

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi khám bệnh: What seems to be the matter? - Hình như cậu không được khỏe phải không?

 • : What seems to be the matter?
 • Hình như cậu không được khỏe phải không?
 • : You don’t look too well.
 • Trông anh không được khỏe.
 • : Are you suffering from an allergry?
 • Anh đã hết dị ứng chưa?
 • : I’ll have your temperature taken
 • Tôi sẽ đo nhiệu độ của anh
 • : Breathe deeply, please
 • Hãy hít thở sâu
 • : Roll up your sleeves, please
 • Hãy xắn tay áo lên
 • : Let me examine you
 • Để tôi khám cho anh
 • : I’ll test your blood pressure
 • Để tôi kiểm tra huyết áp cho anh
 • : You’re suffering from high blood pressusre
 • Anh bị huyết áp cao
 • : I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • : I’m not going to do anything to hurt you
 • Tôi không làm anh đau đầu
 • : Let me feel your pulse
 • Để tôi bắt mạch cho anh
 • : I’ll give you an injection first
 • Tôi sẽ tiêm cho anh trước
 • : I’m afraid an urgent operation is necessary
 • Tôi e là cần phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức
 • : There’s a marked improvement in your condition
 • Sức khỏe của anh đã được cải thiện đáng kể đấy
 • : You must be hospitalized right now
 • Anh phải nhập viện ngay bây giờ
 • : The operation is next week
 • Cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành vào tuần tới
 • : You should go on a diet. Obesity is a danger to health
 • Anh nên ăn kiêng đi. Bệnh béo phì rất có hại cho sức khỏe
 • : That burn ointment quickly took effect
 • Loại thuốc mỡ chữa bỏng ấy có hiệu quả rất nhanh chóng
 • : I’ve been feeling pretty ill for a few days now
 • Suốt mấy ngày nay tôi thấy hơi ốm
 • : I think I’ve got the flu
 • Tôi nghĩ là mình bị cúm rồi
 • : I’ve got a bit of a hangover
 • Tôi thấy hơi khó chịu
 • : I feel absolutely awful. My temperature is 40o and I’ve got a headache and a runny nose.
 • Tôi thấy vô cùng khủng khiếp. Tôi bị sốt tới 40o, đầu đau như búa bổ và nước mũi ròng ròng
 • : I still feel sick now and I’ve got terrible stomach-ache
 • Đến giờ tôi vẫn thấy mệt vì tôi vừa bị đau dạ dày dữ dội
 • : I think I must be allergic to this kind of soap. Whenever I use it, it really dries my skin out
 • Tôi nghĩ chắc là tôi dị ứng với loại xà phòng này. Cứ khi nào tôi dùng nó, da tôi lại bị khô
 • : It’s really hurt!
 • Đau quá!
 • : I’ve got a really bad toothache
 • Răng tôi vừa đau 1 trận dữ dội
 • : He sprained his ankle when he fell
 • Anh ta bị bong gân ở chỗ mắt cá nhân do bị ngã
 • : I feel dizzy and I’ve got no appetite
 • Tôi thấy chóng mặt và chẳng muốn ăn gì cả
 • : I got a splinter the other day
 • Gần đây, tôi thấy mệt mỏi rã rời
 • : He scalded his tongue on the hot coffee
 • Anh ấy bị bỏng lưỡi vì uống cà phê nóng