Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi làm việc nhóm

 • : I’d like to introduce you to the new members of the project group.
 • Tôi muốn giới thiệu anh với những thành viên mới trong nhóm đề án.
 • : I’m sorry, but I have another appointment.
 • Xin lỗi nhưng tôi có một cuộc hẹn khác.
 • : That sounds great.
 • Nghe có vẻ tuyệt đấy.
 • : Can we talk a little bit about the project?
 • Chúng ta có thể nói chuyện một chút về dự án này không?
 • : We’ll take care of the bill.
 • Chúng tôi sẽ thanh toán hóa đơn.
 • : We’re glad you join us.
 • Chúng tôi rất vui khi có anh cùng tham gia.
 • : Well, that was a great meal.
 • Chà, thật là một bữa ăn tuyệt vời.
 • : I recommend the rib roast.
 • Tôi xin đề nghị món sườn nướng.
 • : It’s just the appointment at the lobby of International Hotel.
 • Đó chỉ là cuộc hẹn ở sảnh khách sạn Quốc Tế.
 • : Thank you for setting us straight on, true second level of our project.
 • Cảm ơn vì đã sửa lại các sai lầm trong giai đoạn 2 ở đề án của chúng tôi.
 • : Tình huống 9: Dự tiệc
 • We only meet each other when we get our salary.
 • : Chúng tôi chỉ hẹn gặp nhau khi nhận được lương thôi.
 • It’s called BYOB party, and we play drinking games, sometimes it’s really crazy.
 • : Nó gọi là bữa tiệc BYOB, chúng tôi chơi trò uống rượu, đôi khi rất điên rồ.
 • It was very kind of you to invite us.
 • : Anh thật tốt bụng đã mời chúng tôi.
 • I hope you enjoy the party.
 • : Tôi hi vọng anh thích buổi tiệc này.
 • This is for you. I hope you like it.
 • : Đây là cho anh. Tôi hi vọng anh thích nó.
 • Mind if I sit here? Do you enjoy this kind of party?
 • : Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • : Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • : Tôi rất vui được tổ chức bữa tiệc tối nay để tỏ lòng trân trọng bạn bè của chúng ta.
 • They look really inviting.
 • : Chúng trông thật hấp dẫn.
 • This is the most beautiful desserts I’ve ever seen in my life.