Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi làm việc nhóm

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi làm việc nhóm: I’d like to introduce you to the new members of the project group. - Tôi muốn giới thiệu anh với những thành viên mới trong nhóm đề án.

 • : I’d like to introduce you to the new members of the project group.
 • Tôi muốn giới thiệu anh với những thành viên mới trong nhóm đề án.
 • : I’m sorry, but I have another appointment.
 • Xin lỗi nhưng tôi có một cuộc hẹn khác.
 • : That sounds great.
 • Nghe có vẻ tuyệt đấy.
 • : Can we talk a little bit about the project?
 • Chúng ta có thể nói chuyện một chút về dự án này không?
 • : We’ll take care of the bill.
 • Chúng tôi sẽ thanh toán hóa đơn.
 • : We’re glad you join us.
 • Chúng tôi rất vui khi có anh cùng tham gia.
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày