Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp ở công sở

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp ở công sở: I would like to meet you. - Tôi mong được gặp ông.

 • : I would like to meet you.
 • Tôi mong được gặp ông.
 • : I am glad to finally get hold of you.
 • Tôi rất vui vì cuối cùng cũng liên lạc được với ông.
 • : Shall we make it 2 o’clock?
 • Chúng ta hẹn gặp lúc 2 giờ được không?
 • : Is there any possibility we can move the meeting to Monday?
 • Chúng ta có thể dời cuộc gặp đến thứ hai được không?
 • : I’d like to speak to Mr. John Smith.
 • Tôi muốn nói chuyện với ông John Smith.
 • : Let me confirm this. You are Mr.Yang of ABC Company, is that correct?
 • Xin cho tôi xác nhận một chút, ông là ông Yang của công ty ABC đúng không?
 • : Could you spell your name, please?
 • Ông có thể đánh vần tên mình được không?
 • : I’m afraid he is on another line. Would you mind holding?
 • Tôi e rằng ông ấy đang trả lời một cuộc gọi khác. Ông vui lòng chờ máy được không?
 • : May I leave the message?
 • Tôi có thể để lại tin nhắn không?
 • : I’m afraid he is not available now.
 • Tôi e rằng ông ấy không rảnh vào lúc này.
 • : How do you do? My name is Ken Tanaka. Please call me Ken.
 • Xin chào. Tôi tên Ken Tanaka. Xin hãy gọi tôi là Ken.
 • : John Brown. I’m in production department. I supervise quality control.
 • John Brown. Tôi thuộc bộ phận sản xuất. Tôi giám sát và quản lí chất lượng.
 • : This is Mr.Robison calling from World Trading Company.
 • Tôi là Robinson gọi từ công ty Thương Mại Thế Giới.
 • : I have had five years experience with a company as a saleman.
 • Tôi có 5 năm kinh nghiệm là nhân viên bán hàng.
 • : Since my graduation from the school, I have been employed in the Green Hotel as a cashier.
 • Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Green.
 • : I got a degree in Literature and took a course in typing.
 • Tôi có một văn bằng về văn học và đã học một khóa về đánh máy.
 • : I worked in the accounting section of a manufacturer of electrical products.
 • Tôi đã làm tại bộ phận kế toán của một xưởng sản xuất đồ điện.
 • : With my strong academic background, I am capable and competent.
 • Với nền tảng kiến thức vững chắc, tôi thấy mình có đủ năng lực và đủ khả năng cạnh tranh.
 • : Please call me Julia.
 • Xin hãy gọi tôi là Julia.
 • : She is probably one of the foremost plastic surgeons on the West Coast these days.
 • Cô ấy có lẽ là một trong những bác sĩ phẫu thuật tạo hình hàng đầu ở bờ biển phía Tây hiện nay.
 • : Let’s get down to the business, shall we?
 • Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?
 • : We’d like to discuss the price you quoted.
 • Chúng tôi muốn thảo luận về mức giá mà ông đưa ra.
 • : There’s something I'd like to talk to you.
 • Có vài điều tôi muốn nói với ông.
 • : Ms.Green, may I talk to you for a minute?
 • Cô Green, tôi có thể nói chuyện với cô một phút không?
 • : I just received your report on the new project. I’m sorry, but it’s not what I want.
 • Tôi vừa nhận được báo cáo của cô về đề án mới. Rất tiếc nhưng đó không phải là những gì tôi muốn.
 • : We need more facts and more concrete informations.
 • Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn.
 • : I’m here to talk about importing children’s clothing.
 • Tôi ở đây để nói về việc nhập khẩu quần áo trẻ em.
 • : I’ve been hoping to establish business relationship with your company.
 • Tôi vẫn luôn hi vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty ông.
 • : Here are the catalogs and pattern books that will give you a rough idea of our products.
 • Đây là các catalo và sách hàng mẫu, chúng sẽ cho ông ý tưởng khái quát về những sản phẩm của công ty chúng tôi.
 • : We shall go on with our discussion in detail tomorrow.
 • Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết hơn vào ngày.
 • : We’re going to need everybody’s input on this project.
 • Chúng ta cần sự đóng góp của mọi người cho đề án này.
 • : I’d prefer to meet in the morning. I’m going to be out of the office most afternoons next week.
 • Tôi muốn gặp vào buổi sáng. Hầu như các buổi chiều tuần sau, tôi sẽ không có mặt ở văn phòng.
 • : Let’s set it up for 9:30 Wednesday.
 • Vậy hãy gặp nhau vào 9 giờ rưỡi sáng thứ tư.
 • : I was hoping you would cover for me at the strategy meeting this afternoon.
 • Tôi hi vọng anh có thể thay thế tôi ở cuộc họp bàn chiến lược chiều nay.
 • : I’ve got two committee meetings back to back this afternoon.
 • Tôi có hai cuộc họp liên tiếp vào chiều nay.
 • : Keep to the point, please.
 • Xin đừng lạc đề.
 • : I think we’d better leave that for another meeting.
 • Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận điều đó ở cuộc họp sau.
 • : We really appreciate your speech.
 • Chúng tôi thật sự trân trọng lời phát biểu của ông.
 • : I missed that. Could you say it again, please?
 • Tôi nghe không rõ. Anh có thể nói lại lần nữa không?
 • : I’d like to express my thanks for your participation.
 • Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn về sự hiện diện của ông.
 • : I want as many ideas as possible to increase our market share in Japan.
 • Tôi muốn càng nhiều ý tưởng càng tốt để tăng thị phần của chúng ta ở Nhật Bản.
 • : How do you feel about that, Jane?
 • Cô cảm thấy thế nào về điều đó, Jane?
 • : Basically, I agree with what you said.
 • Về cơ bản thì tôi đồng ý với những gì anh nói.
 • : That sounds like a fine idea.
 • Nó có vẻ là một ý tưởng hay.
 • : I think we need to buy a new copier.
 • Tôi nghĩ chúng ta cần mua một máy photo mới.
 • : I had a feeling he was in favor of the plan.
 • Tôi cảm thấy ông ấy ủng hộ kế hoạch này.
 • : How is your schedule today?
 • Thời khóa biểu hôm nay của anh thế nào?
 • : It would be a big help if you could arrange the meeting.
 • Sẽ là một sự giúp đỡ to lớn nếu anh có thể sắp xếp buổi gặp mặt này.
 • : Please finish this assignment by Monday.
 • Vui lòng hoàn thành công việc này trước thứ hai.
 • : Be careful not to make the same kinds of mistake again.
 • Hãy cẩn thận, đừng để mắc lỗi tương tự nữa.
 • : We were sorry for this delay.
 • Chúng tôi rất tiếc vì sự chậm trễ này.
 • : That was shipped on September 10th. It should reach you in two or three days.
 • Nó đã được chuyển đi vào ngày 10 tháng 9. Có lẽ nó sẽ đến nơi trong hai hay ba ngày nữa.
 • : What seems to be the trouble?
 • Đại khái là có vấn đề gì?
 • : We’ll soon give you a satisfactory replay.
 • Chúng tôi sẽ sớm cho ông một câu trả lời thỏa đáng.
 • : Our store has a special department to handle customer complaints.
 • Cửa hàng chúng tôi có một bộ phận chuyên giải quyết những khiếu nại của khách hàng.
 • : I’ll get our manager on duty at once, and you can speak to him.
 • Tôi sẽ lập tức mời quản lý ra để ông có thể nói chuyện với ông ấy.
 • : We can try and repair it for you.
 • Chúng tôi sẽ thử và sửa nó lại cho ông.
 • : The pamphlet has the information about our after – sale service.
 • Cuốn sách nhỏ này có đầy đủ thông tin về dịch vụ hậu mãi của chúng tôi.
 • : We’ll send our salesman to your company with demonstration models.
 • Chúng tôi sẽ cử nhân viên bán hàng đến công ty ông cùng với hàng mẫu.
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày