Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại bưu điện

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại bưu điện: I need some postcards - Tôi cần mấy tấm bưu thiếp

 • : I need some postcards
 • Tôi cần mấy tấm bưu thiếp
 • : Can I buy stamps here?
 • Tôi có thể mua tem ở đây được không?
 • : I need stamps to send eight postcards
 • Tôi cần tem để gửi 8 tấm bưu thiếp này
 • : I like to have a postcard and 2 airmail envelopes.
 • Bán cho tôi 1 bưu thiếp và 2 phong bì quốc tế
 • : I’d like to send this package to Russia
 • Tôi muốn gửi bưu phẩm sang Nga
 • : I would like to mail this parcel to Hai Phong
 • Tôi muốn gửi bưu phẩm này tới Hải Phòng
 • : I’d like to insure this package for 500.000 VND
 • Tôi muốn đặt 500.000 đồng tiền bảo hiểm cho bưu kiện này
 • : Please send this parcel off special delivery
 • Làm ơn gửi bưu phẩm này bằng dịch vụ chuyển phát đặc biệt nhé
 • : Please tell me the postage
 • Nói cho tôi biết bưu phí hết bao nhiêu nhé
 • : Can I have this money order cashed, please?
 • Tôi có thể rút tiền bằng phiếu này không?
 • : Could you please pack this for me?
 • Anh có thể đóng gói món đồ này cho tôi được không?
 • : I got a parcel arrival notice yesterday. Can I get it here?
 • Hôm qua tôi nhận được giấy báo lĩnh bưu phẩm. Tôi có thể nhận lại đây được không?
 • : Are postcards cheaper to send than a letter?
 • Gửi bưu thiếp có rẻ hơn gửi thư không?
 • : What’s the postage on this parcel to New York, please?
 • Cho hỏi gửi bưu điện tới New York mất bao nhiêu cước phí?
 • : What’s the rate for telegrams to Dong Nai?
 • Gửi điện đến Đồng Nai mất bao nhiêu tiền?
 • : What’s the maximum weight allowed?
 • Giới hạn trọng lượng cao nhất là bao nhiêu?
 • : Does it include insurance fee?
 • Bao gồm cả phí bảo hiểm không?
 • : How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • : Which stamp must I put on?
 • Tôi phải dán loại tem nào?
 • : Is the letter overwieght?
 • Bức thư này có nặng quá mức quy định không?
 • : Do I need to put a return address on the package?
 • Tôi có cần phải ghi địa chỉ khứ hồi lên bưu phẩm không?
 • : May I have a money order?
 • Cho tôi 1 phiếu gửi tiền
 • : I want to send registered letter by air mail to London
 • Tôi muốn gửi bảo đảm theo đường hàng không tới London
 • : Is this where I claim parcels?
 • Lấy bưu kiện ở đây phải không?
 • : Are you sending them abroad?
 • Anh định gửi chúng ra nước ngoài phải không?
 • : Airmail changes almost twice or three times that of a normal mail
 • Bưu phẩm gửi bằng máy bay có giá cao gấp 2 hoặc 3 lần bưu phẩm thông thường
 • : When you wish an important letter to be sent to the receiver safely, you can register it at the post office
 • Khi anh muốn 1 bức thư quan trọng được gửi tới người nhận an toàn, anh có thể đến bưu điện gửi bảo đảm
 • : The post office will stamp and date a receipt, which is to kept by the sender
 • Bưu điện sẽ dán tem và ghi ngày tháng vào hóa đơn, hóa đơn này do người gửi giữ
 • : The sender can claim the loss if the mail is not delivered correctly
 • Người gửi có thể đòi bồi thường, nếu thư không đến tay người nhận
 • : Go to the window marked Parcel Post
 • Ông phải đến làm việc với bộ phận gửi bưu điện
 • : That will be 42,000 VND. Here your stamps and the changes
 • Tổng cộng hết 42.000 đồng. Đây là tem và tiền thừa của ông
 • : Do you wish to insure it?
 • Anh có muốn gửi bảo đảm không?
 • : Are you sending it by regular or by express?
 • Anh muốn gửi thư thường hay thư nhanh?
 • : By sea or by air?
 • Gửi bằng đường thủy hay máy bay?
 • : Please sign this order
 • Vui lòng ký tên vào phiếu này ạ
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày