Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại rạp chiếu phim

 • : Two tickets, please
 • Cho tôi 2 vé
 • : Do you have anything in the front rows?
 • Anh có vé ngồi ở những hàng ghế trước không?
 • : Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
 • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?
 • : Do you have any cancellations?
 • Có vé nhượng lại không?
 • : I’m sorry, there are no tickets lef in the front rows
 • Xin lỗi, không còn vé ở những hàng trước
 • : I’m sorry, but we have nothing closer
 • Xin lỗi chúng tôi không có vé ngồi gần sân khấu
 • : What seats are left tonight?
 • Tối nay còn vé ở những hàng ghế nào?
 • : Which date do you have tickets for?
 • Hôm nào thì có vé?
 • : Can I make a reservation?
 • Có đặt trước được không?
 • : Where can I buy a ticket?
 • Tôi có thể mua vé ở đâu?
 • : We have been sold out for three days already
 • Vé đã bán hết 3 ngày trước rồi
 • : All seats are sold out
 • Toàn bộ vé đều bán hết rồi
 • : Let’s sit ai the back. I don’t like to being too neare the screen
 • Chúng ta hãy ngồi hàng ghế phía sau đi. Mình không thích ngồi quá gần màn hình
 • : The seats at the cinema were uncomfortable
 • Chỗ ngồi trong rạp rất bất tiện
 • : Where would you like to sit?
 • Anh muốn ngồi ở đâu?
 • : I like to sit in the front row
 • Tôi thích ngồi ở hàng ghế đầu tiên
 • : I can’t see because of the person in front of me
 • Tôi không nhìn thấy gì cả vì người ngồi trước chắn hết rồi
 • : It was an interesting film, wasn’t it?
 • Đó là 1 bộ phim hay, đúng không?
 • : It’s the most interesting film I’ve ever seen
 • Đó là bộ phim hay nhất mà tôi đã từng xem
 • : Would you like to go to a movie?
 • Anh thích đi xem phimn không?
 • : What do you say to going to a movie?
 • Anh đi xem phim chứ?
 • : What’s on tonight?
 • Tối nay chiếu phim gì?
 • : How long does it last?
 • Bộ phim kéo dài bao lâu?
 • : What time will it end?
 • Mấy giờ hết phim?
 • : It was a touching movie
 • Đây là bộ phim cảm động
 • : Who is the actor playing the professor?
 • Diễn viên nam đóng vai giáo sư là ai?
 • : She’s an excellent tragic actress
 • Chị ấy là diễn viên bi kịch xuất sắc
 • : He is one of the greatest actors in America
 • Anh ấy là 1 torng những diễn viên nam xuất sắc nhất của Mỹ
 • : Have you seen Titanic?
 • Anh đã xem phim Titanic chưa?
 • : Which moive produced in Hollywood makes the highest profit?
 • Vé của bộ phim Hollywood nào thu được lợi nhuận cao nhất?